Regler för garaget

 

Garaget

 • Det är inte tillåtet att byta garageplatsnummer med varandra.
 • Garaget får endast användas för uppställning av fordon som bil, MC, moped och cykel.
 • Utöver fordon får överhuvudtaget inget förvaras på garageplatserna. Anordning för takbox kan godkännas av styrelsen från fall till fall.
 • Garaget rengörs två gånger per år. För att möjliggöra städning och undvika eventuella skador är det viktigt att samtliga fordon flyttas ut ur garaget vid aviserad städning.
 • Inga större reparationsarbeten av fordon får ske i garaget, endast enklare underhållsarbeten och däckbyte. Innehavaren ska hålla garageplatsen i gott skick och sanera eventuella oljefläckar omedelbart.
 • Det är tillåtet att underhållsladda startbatteri, dock inte med permanent inkoppling. 
 • Kontrollera alltid att garageporten stängs efter in- och utpassering. Om porten inte fungerar kontrollera först att (gång-)dörren i garageporten är ordentligt stängd. Läs även anslag i porten över eventuella åtgärder. Om inget hjälper vänd dig till den ansvarige i styrelsen för hjälp.
 • Uppstår möte mellan den som ska in och den som ska ut vid garageinfarten har den företräde som ska in, detta för att undvika att behöva backa ut mot trafiken på gatan.
 • Ingen rätt till annan bilplats vid hinder p.g.a. underhåll eller annan nödvändig åtgärd på den egna bilplatsen.
 • Det är inte tillåtet att montera/installera laddbox för elfordon på garageplats utan styrelsens medgivande. Om du är intresserad av laddbox, kontakta styrelsen.
 • Laddning av batteri för drift av fordon med någon typ av eldrift är endast tillåtet för platser med installerad laddbox samt med den medföljande laddkabeln.

Biltvättplats

 • I fastigheten finns en biltvättplats i nedre garaget avsedd för fordon med parkeringsplats i garaget. Biltvättplatsen är tillgänglig för föreningens medlemmar, andrahandshyresgäster samt hyresgäster av garageplats. För allas trevnad ska biltvättplatsen spolas ren efter användning.

Regler antagna 2019-04-29

Garageregler som PDF