Riktlinjer för montering av markiser

Riktlinjer för montering av markiser

För inköp och montering av markiser på föreningens fastighet har följande regler fastställts av styrelsen och gäller fr.o.m. 2018-04-12.

Innan markis monteras ska ett avtal undertecknats mellan medlemmen och bostadsrättsföreningen för att reglera ansvaret för markisen.

Avtalet hittar du här: Avtal markiser 2018-04-12.pdf 

Markis mot gården    

Fabrikat

Färg

Fönstermarkis DA32 MIMER, kassett         

Sandatex                   

Dessin 635/62
grön/beige

Markis mot gatan    

Fabrikat

Färg

Terassmarkis FA42 LOKE, takprofil

Fönstermarkis DA45 (42) YMER, kassett 

Dicson Orchestra   

Dicson Orchestra    

Sienne 8211
roströd/beige

Sienne 8211
roströd/beige

Markis mot gatan PLAN 8

Fabrikat

Färg

Vertikalmarkis Renson

Fix Screen Sergé 

                      

Charcoal
SC 3030

             

Montering

Markiser monteras på betongfasaden eller i fönsterkarmen, vilket kräver tillgång till Skylift. Enligt Stockholms Stads stadsbyggnadskontor krävs inget bygglov för markiser som fälls ut, med dessa regler kan ändras och det åligger alltid den som vill montera en markis att kontrollera om bygglov krävs. Av säkerhetsskäl är tillval av vindautomatik obligatoriskt vid beställning av balkongmarkiser. I samråd med Persiennkompaniet har även vissa andra prestanda fastställts, såsom väggfästen, markisers bredd, utfall och vinkel, samt eventuell tvådelad markis. Dessa uppgifter finns tillgängliga hos nedanstående leverantör och ska följas. Inga borrhåll får göras i de delar av fasaden som inte är av betong, eftersom borrhåll bryter fasadens tätskikt och då uppstår risk för vattenskador.

Beställning ska ske genom välrenommerat företag som svarar för att montering sker på ett fackmannamässigt sätt, att erforderliga tillstånd inhämtas samt att ansvarsfrågan omhändertas. Många av dagens markiser är uppsatta av Persiennkompaniet, se kontaktuppgifter nedan.

Persiennkompaniet
Gjutargatan 12
112 48 Stockholm
Tel vx: 08-441 00 80
www.persiennkompaniet.se

Medlem:

  • får inte påbörja montering av markis förrän ett avtal undertecknats mellan medlemmen och bostadsrättsföreningen och tillstånd därmed har beviljats av styrelsen.
  • beställer själv och står för alla kostnader i samband med införskaffandet av markis.
  • Tar i och med ev. håltagning i fönsterkarmen över ansvaret (ej ägandet) för eventuella framtida skador på fönsterkarmen, detta gäller även om medlem vid ett senare tillfälle demonterar markisen.
  • ska vid byte av sin markis, som monterats före 2011-07-01, följa dessa riktlinjer och ett avtal skall vara undertecknad innan byte sker.

Ett bra tips för att fördela kostnaderna av inköp och montering av markiser är att samordna inköp och montering med dina grannar. Andra medlemmar kanske också står i begrepp att införskaffa markis? Genom att gå samman kan flera dela på kostnaderna för arbetskraft och framför allt Skylift. Ta kontakt med styrelsen som kan hjälpa till att förmedla intresse via föreningens webbplats och i Isbrytarläget. 

Enligt leverantörens anvisningar ska markiser genomgå regelbundet underhåll, dvs. kontroll av vägginfästning, markisernas mekaniska delar, samt eventuell tvätt av väven. Ur kostnadssynpunkt för den enskilde är det även här en fördel med en samordning. Om föreningen bedömer att en besiktning är påkallad kan en sådan komma att genomföras på respektive medlems bekostnad.

Regler antagna 2018-04-12

Markisregler som PDF