Blanketter

Här finns aktuella blanketter för utskrift och ifyllnad

 

Ansökan om medgivande till ombyggnad

Denna blankett ska fyllas i och lämnas in till styrelsen innan ev. ombyggnation av lägenhet. Ansökan till styrelsen ska skickas in i så god tid att ärendet hinner handläggas innan renoveringen startar (ca 4-6 veckor). Styrelsen ska godkänna ansökan innan ombyggnation påbörjas.

Andrahandsansökan

Denna blankett ska fyllas i och lämnas in till styrelsen innan ev. andrahandsuthyrning av lägenhet eller garageplats. Om du ska hyra ut garageplats ange att ansökan avser garageplats och inte lägenhet under rubriken ”Hyresobjekt”. Styrelsen ska godkänna ansökan innan andrahandsuthyrning påbörjas.

Markisavtal

Detta avtal ska tecknas mellan bostadsrättsföreningen och bostadrättsinnehavaren innan markiser monteras. För mer information se avsnittet Riktlinjer för montering av markiser

Avtal laddbox vid garageplatsen

Detta avtal ska tecknas mellan bostadsrättsföreningen och bostadrättsinnehavaren innan laddbox monteras vid garageplats. Om du vill montera en laddbox på din garageplats, kontakta styrelsen. Det är inte tillåtet att montera laddbox för elfordon på garageplats utan styrelsens medgivande.