Isbrytarläget nr 3 2020

Isbrytarläget nr 3 2020 är ute med information om nedanstående

  • Införande av sopsorterng av matavfall
  • Påminnelse om anvisning om användning av grovsoprummet