Isbrytarläget nr 3 2019

Isbrytarläget nr 3 2019 är ute med information om nedanstående

  • Åtgärder med anledning av OVK
  • Laddboxar
  • Inpasseringssystemet för gång- och körgrinden