Isbrytarläget nr 2 2019

Isbrytarläget nr 2 2019 är ute med information om nedanstående

  • Årsstämman och nya styrelsen
  • Nya grinden mot gatan
  • Nytt erbjudande om laddbox
  • Injustering av ventilationen efter OVK
  • Radonmätning