Isbrytarläget nr 2 2018

Isbrytarläget nr 1 2018 är ute med information om nedanstående

  • Nya entredörrarna
  • Rensningar av cykel- och barnvagnsrum
  • Bortforsling av oanvända cyklar
  • Andrahandsuthyrning garageplats
  • Hantering av grovsopor