Isbrytarläget nr 1 2018

Isbrytarläget nr 1 2018 är ute med information om nedanstående

  • Den nya styrelsen
  • Underhåll av luftventilen
  • Uppdatering av föreningens regler.....
  • Att tänkta på innan du renoverar
  • Cykelrensning
  • Barnvagnsförråd
  • Våra nya kärlskåp för tidningar