Protokoll från extra föreningsstämma 22/2

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra projektet att byta föreningens samtliga fönster. Läs hela protokollet här.