Årets tredje nummer av Isbrytarläget

Årets tredje nummer av Isbrytarläget är nu utskickat till medlemmarna. Det finns även att läsa och ladda ner här på webbplatsen under rubriken Isbrytarläget.