Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från årets föreningsstämma finns nu upplagt på webbplatsen under rubrikerna Föreingen och Föreningsstämma.