Årsredovisning för 2015

Årsredovisningen för 2015 ligger nu här på föreningens webbplats tillsammans med elva tidigare årsredovisningar. Du hittar dem under rubrikerna Föreningen och Föreningsstämma.