Informationsbrev från Oscar Properties

Ägaren till grannfastigheten har nyligen skickat ut ett nytt informationsbrev om pågående ombyggnation.