Information om ombyggnationen av grannfastigheten

Fastighetsägaren till grannfastigheten har nu skickat ut ett nytt informationsbrev om pågående ombyggnation.