Ombyggnationen av grannfastigheten startar

Den 23 februari startade Oscar Properties och Lindqvist Bygg AB ombyggnationen av vår grannfastighet Isbrytaren 50. Ett informationsbrev kommer att distribueras regelbundet.