Informationsbrev om hissrenoveringen

 

Brevet innehåller information om bland annat renoveringsomfattning, tidplan och vad man som medlem bör tänka på inför och under renoveringsarbetet. Till informationsbrevet delades även en svarsblankett ut. Syftet med denna är att säkerställa att samtliga medlemmar nås av den viktigaste informationen om renoveringsarbetet. Informationsbrev och blankett kan man även läsa och ladda ner här.

OBS! Nytt slutdatum för renovering av hissen i 24:an är 14 augusti (vecka 33). Uppdaterat den 12 maj.