Renovering av hissar

Det tekniska maskineriet i våra hissar är slitet efter drygt 45 års drift. Det har varit fel och anmärkningar vid genomförda inspektioner. Dessutom uppfyller inte hissarna dagens säkerhetskrav.

Styrelsen har tagit in tre offerter från ansedda hissföretag samt anlitat en hisskonsult från Inspecta för utvärdering av offerterna. Med detta som underlag har styrelsen beslutat att anlita SCT Hiss AB för kommande renovering.

Renoveringen kommer att genomföras sommaren 2015, vilket ger god tid att planera eventuell vistelse på annan plats än i den egna lägenheten.

Tidplan för renoveringarna:

28:an

Veckorna 22-25, 25 maj-19 juni 2015 (Arbetet slutfört)

26:an

Veckorna 26-29, 22 juni-17 juli 2015 (Arbetet slutfört)

24:an

Veckorna 30-33, 20 juli-14 aug 2015 (Arbetet slutfört)

Information om renoveringarna har distribuerats via Isbrytarläget (nr 3, 2014) och i ett informationsbrev utdelat till alla medlemmar den 9 februari.