Förlängning av bredbandsavtal

Avtalet gäller från och med 1 oktober och löper på tre år. Bredbandsdelen av avtalet kallas Bredband 100/100 och innebär att både ned- och uppladdningshastighet ligger mellan 60 och100 Mbit/s. Dessutom ingår en telefonitjänst utan extra kostnad. Ett informationsblad om det nya avtalet är utdelat till samtliga medlemmar.

Mer om Bredbandsbolagets utbud och kundservice kan man läsa på företagets hemsida.