Kontakt sakfrågor

Adresser Isbrytaren 51

Fakturaadress   Postadress   Leveransadress
Brf Isbrytaren 51   Brf Isbrytaren 51   Brf Isbrytaren 51
HOF 4268, FE 258   HOF, 4268, FE 617   Igeldammsgatan 26
105 69 Stockholm   107 76 Stockholm   112 49 Stockholm

 

Mejla styrelsen på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Den som har frågor kan vända sig till vem som helst i styrelsen. Nedan visas de enskilda styrelseledamöternas ansvarsområden.

  • Ordförande, Anders Jansson: Allmänna frågor om föreningen, förvaltning av föreningens fastighet, styrelsens arbete och föreningens verksamhet. 
  • Vice ordförande, Lars Ståhlberg: Förvaltning av fastigheten samt ansvar för årlig stadgeenlig besiktning.
  • Kassör, Gabriella Lundin: Framtagande och uppföljning av föreningens budget och årsredovisning, löpande översyn och optimering av föreningens likvidetet och finansiering samt vid behov stöd i upphandling av fortlöpande avtal och leverantörer.
  • Informationsansvarig, Jonas Rydén:  Allmän information till föreningens medlemmar genom Isbrytarläget, medlemsfrågor till styrelsens e-post samt föreningens hemsida isbrytaren51.se.
  • Verksamhetsansvarig, Linda Segell: Planering och genomförande av föreningens gemensamma aktiviteter (t.ex. glöggmingel, eventuella städdagar, årsmöte etc.), föreningens innergård, städning av föreningens lokaler samt systematiskt brandskyddsarbete (delas med Teknikansvarig).
  • Teknikansvarig, Daniel Ram: Inpasserigssystem, nycklar, garage, tvättstugor, internet, kabel-TV samt systematiskt brandskyddsarbete. 
  • Sekreterare, Mats Homersson: Protokollföring av styrelsens arbete, ansvar för förenings dokumenthantering samt försäkringsfrågor.
  • Intern Förvaltare, Thomas Nagornoff (ej medlem i styrelsen): Löpande fastighetsfrågor, nycklar, kodbrickor etc.. 

Telefonnummer till styrelsen hittar du här

Ekonomisk förvaltning

Conzignus Hem och Fastighet (HOF)

Fyrverkarbacken 30A
112 60 Stockholm
Tfn: 08-525 225 00
www.hemochfastighet.se

 

Hos Hem och fastighet kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, hämta uppgifter om din lägenhet, hyresavier och eventuell pantförskrivning. På anslagstavlan kan du ta upp frågor och lämna icke akuta meddelanden med mera. 

Teknisk förvaltning

Åkerlunds fastighetsservice sköter den tekniska förvaltningen: 08-39 06 50, www.åfab.se. Se även journummer.

Du som privatperson kan även anlita Åkerlunds för hjälp med blandarbyten, WC-byten, ompackningar, avloppsrensningar och installationskontroller.