Valberedningen 2020

Vill du rekommendera en person till styrelseuppdrag ska du vända dig till valberedningen. Det gäller även om du anser att en sittande styrelseledamot bör bytas ut.

 

     

Anders Herrlin (sammankallande)

Dominique Wibble

Karolina Moe