Valberedningen 2017-2018

Vill du rekommendera en person till styrelseuppdrag ska du vända dig till valberedningen. Det gäller även om du anser att en sittande styrelseledamot bör bytas ut.

 

     

Mats Holmerson (sammankallande)

Telefon: 070-6752276                                   

Birgitta Höstbäck

Anders Herrlin