Lägenhetsnummerlista

I länkad lista återfinns både gamla och nya lägenhetsnummer samt respektive lägenhets andelstal.

Observera att två eller tre lägenheter i föreningen kan ha samma nya lägenhetsnummer medan gamla lägenhetsnummer är unika per lägenhet inom föreningen. Ytterligare information om principen för nya lägenhetsnummer återfinns på Lantmäteriets hemsida