Fastighetsunderhåll

2020

 • Byte av fönster i lokal 1 och 2
 • Reparation, rengöring och skyddsbehandling av nedre fasaden

 

2019

 • Laddboxar elbilar omgång 2 (13 garageplatser)
 • Nya armaturer med LED belysning på gården
 • Byte av garageport
 • Färdigställande av kör-och gånggrind
 • Åtgärder efter OVK besiktning (ej klar OVK)
 • Bokningssystem tvättstuga, gästparkering och bastu
 • Laddboxar elbilar omgång 1 (26 garageplatser)
 • Radonundersökning

 

2018

 • Nytt passage- och porttelefonsystem
 • Nya entrédörrar och nya tak över entréerna
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Tätning av läckor i väggar i nedre garageplanet
 • Restaurering av portikens tätskikt och ytskikt
 • Installation av LED-belysning i entréer och hisshallar samt garaget

 

2017

 • Byte av fönster och balkongdörrar

 

2016

 • Uppgradering av byggnadens brandskydd

 

2015

 • Byte av hissar (motor, styrsystem, hisskorg)
 • Storstädning av trapphus

 

2013

 • Renovering av värme- och ventilationssystem

 

2012

 • Fjärrkontroll till garageporten
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Energi- och ventilationsanalys av fastigheten

 

2011

 • Nytt garagegolv i övre garaget
 • Fuktvarnare utplacerade i alla lägenheter
 • Rökluckorna på taket har bytts ut
 • Filmning av avloppen under fastigheten – gott skick
 • Byggherre då NCS Colour byggde nytt laboratorium

 

2010

 • Undersökning av syrehalt i radiatorvattnet samt eventuella rostangrepp på radiatorer. – Låg syrehalt, ringa rostangrepp.
 • Nytt avtal med SBC om ekonomisk förvaltning
 • Nya brandvarnare har installerats i alla lägenheter
 • Imkanalerna har sotats

 

2009

 • Renovering av 10 badrum (betalt av den enskilde medlemmen)
 • Nytt innertak med ny armatur och ny heltäckningsmatta hos NCS Colour
 • Avtal med bredbandsbolaget om indragning av fiberoptik för internet, telefoni och digital TV
 • Vindskydd till pergolan på gården

 

2008

 • PCB-sanering och godkännande av Miljöförvaltningen
 • Av Miljöförvaltningen godkänd s.k. ”egenkontroll”
 • Relining av gårdsbrunnarna
 • Renovering av 23 badrum (betalt av den enskilde medlemmen)
 • Energideklaration togs fram för huset.

 

2007

 • Nytt tätskikt på gården
 • Restaurering av gård
 • Högtrycksspolning av gårdsbrunnar och biltvättsavlopp

 

2006

 • Relining av avloppsstammar, inklusive invändiga dagvattenrör

 

2005

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • Antiklotterbehandling av nedre fasad
 • Uppsnyggning av portiken
 • Installation av nytt brandlarmsystem

 

2004

 • Byte av värmepump samt installation av automatisk reglering
 • Fasad- och balkongrenovering
 • Stamspolning