Välkommen till Isbrytaren 51

Bostadsrättsföreningen Isbrytaren 51 (organisationsnummer 714000-2176) ligger på Igeldammsgatan på Kungsholmen. Byggnaden uppfördes 1968 och registrerades som bostadsrättsförening 1970-06-11.

Föreningen upplåter 61 lägenheter med bostadsrätt och två lokaler med hyresrätt. I föreningen finns 20 ettor, 7 treor, 2 fyror och 32 femmor. Till varje lägenhet hör en garageplats och ett källarförråd. Nästan alla lägenheter har rymlig balkong mot Igeldammsgatan. Vi har en stor gård med rik blomning, pergola och lekplats för barn.

Fastighetsförvaltning 

Vi har avtal med Nabo om ekonomisk förvaltning. För information, uppdatering av uppgifter, m.m. använd webbsidan www.nabo.se

Teknisk förvaltning

Vi har avtal med Åkerlunds fastighetsservice AB om fastighetsskötsel. Under kontorstid kan du ringa telefon 08-39 06 50. Mer information finns under Kontakt.

Försäkring

Föreningen har hos Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring tecknat en bostadsrättsförsäkring. I denna försäkring ingår gemensamt bostadsrättstillägg. De separata bostadsrättstilläggen i respektive hemförsäkring kan sägas upp om man så önskar.

Årsstämma 

Ordinarie föreningsstämma äger vanligtvis rum i början av maj. Motioner till stämman lämnas till styrelsen före januari månads utgång. Kallelse till stämma sker genom utdelning till samtliga medlemmar. Årsredovisningar och stämmoprotokoll hittar du här.

Styrelsen 

Styrelsen har möte ungefär en gång per månad. 

Medlemsinformation 

Nyheter och annan aktuell information publiceras på webbplatsen och i informationsbladet Isbrytarläget, som kommer 4-5 gånger om året eller vid behov. 

Kabel-TV, bredband och datanät

Föreningen har avtal med Tele2 som möjliggör Tivo-TV BAS i samtliga lägenheter. Tele2 har även datauppkoppling och telefoni i sina tjänster vilka inte ingår i föreningens månadsavgift. Läs mer på www.tele2.se.

Fastigheten är försett med ett datanät (LAN) som är anslutet via fiber med Telenor som operatör. Ett närverksuttag är installerat i varje lägenhet. Vi har ett gemensamhetsavtal med Teleno vilket innebär att datauppkoppling och abonnemangsavgiften för IP-telefoni ingår i månadsavgiften. För att dra nytta av tjänsterna så måste var och en ansluta sig genom att kontakta deras kundtjänst på 020-222 222 eller via www.telenor.se.